SUNDSVALL

Är du intresserad att engagera dig i Autism & Aspergerföreningens sektion i Sundsvall?

Kontakta Annika Aynsley 070-591 90 90 dmlassistans.annika@gmail.com

eller Linda Törnkvist 073-314 05 03 l.tornkvist@telia.com

Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/1376560692476928/?ref=bookmarks