SUNDSVALL

Är du intresserad att engagera dig i Autism & Aspergerföreningens sektion i Sundsvall?

Kontakta Annika Aynsley 070-591 90 90 dmlassistans.annika@gmail.com

eller Linda Törnkvist 073-314 05 03 l.tornkvist@telia.com

Facebookgrupp https://www.facebook.com/groups/1376560692476928/?ref=bookmarks

 

Träff i Sundsvall 30 januari!

ONS, 30 januari 2019 KL. 18:00
Föräldracafe
Plats: Anhörighetscentrum
Tid: kl 18-20

Övriga träffar under våren:
Torsdag 14 mars
Onsdag 17 april
Onsdag 22 maj