OM OSS

Autism & Aspergerförbundet

Förbundet bildades 1973. Förbundet hade 14.500 medlemmar år 2014 fördelade på 24 distrikt. Medlemmarna i förbundet är aspergare och autister med sina familjer och personal. Förbundet verkar för att dessa personer ska få bättre livsvillkor.

Som medlem i Autism- och Aspergerförbundet är du med i en av våra 24 distriktsföreningar, se nedan.

Förbundets hemsida hittar du här.


Autism-och aspergerföreningen i Västernorrland, även kallad distriktsförening

Distriktsföreningarna anordnar föreläsningar och kurser för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen. Vi arbetar intressepolitiskt för att förbättra situationen för dessa funktionsnedsatta. Som medlemmar i Brukarrådet i Västernorrland försöker vi förbättra situationen för våra grupper liksom för alla med olika psykiska funktionshinder.

Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd genom att bl.a.

  • Sprida kännedom om och öka förståelsen för de svårigheter funktionsnedsättningen innebär för dem och deras familjer.
  • Verka för anpassad undervisning, boende och sysselsättning.
  • Deltaga i det internationella arbetet och följa och ge uppslag till forskning inom området.
  • Skapa kontakt mellan föräldrar och personal.

Föreningarna är självständiga juridiska personer med egen styrelse som väljs på distriktsföreningens årsmöte.

VI SES PÅ FACEBOOK

Vi har sedan en tid en Facebookgrupp Autism Västernorrland. Där kan ni och vi lätt få kontakt och informera om vad som händer.


Distriktsföreningens styrelse 2017

Uppdaterad: 20170905
Ordförande
Solveig Wiberg solveig@allt3.se 0611-207 27,
070-61 207 27
Vice ordf./sekr.
Rose-Marie  Andersson rose- marie.f.andersson@outlook.com 070-666 78 95
Kassör
Anders Löfgren klappnasskog@gmail.com 070-337 29 05
Ledamöter
Kicki Östensson kicki.ostensson@gmail.com 070-652 27 74
Annika Aynsley magdalena_67@hotmail.se 070-591 90 90
Anita Edström edstromanita@gmail.com 070-664 40 43
Tomas Braxenholm tomas.braxenholm@kramfors.se 070-628 72 07
Inger Wiberg inglanar@spray.se 070-237 02 34
LSS-ombud
Anita Edström edstromanita@gmail.com 070-664 40 43
Brukarrådsrepresentanter
Kicki Östensson, Inger Wiberg
Skolombud
Agnetha Svedberg agnethasvedberg0@gmail.com 073-815 13 16

Distriktsföreningens postgiro :  490 91 45 – 7


Kommungrupperna i Västernorrland
Distriktsföreningarna har kommungrupper. Vi har många kommuner där det finns behov av kommungrupper, men där vi tyvärr ännu inte fått igång någon verksamhet. Om du är intresserad att vara med och bilda en kommungrupp på din hemort är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Kommungruppernas representanter

Uppdaterad: 20170905
Sundsvall
Annika Aynsley 070-591 90 90 dmlassistans.annika@gmail.com
Härnösand
Solveig Wiberg
Kicki Östensson
Rose-Marie Andersson
Kramfors
Tomas Braxenholm
Ånge
Lena Persson 070-664 91 45 lena.persson65@icloud.com
Örnsköldsvik, Timrå och Sollefteå saknar för närvarande kommunrepresentanter