OM OSS

Autism & Aspergerförbundet

Förbundet bildades 1973. Förbundet hade över 17.000 medlemmar år 2018 fördelade på 24 distrikt. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närståedne och yrkesversamma inom området.  Förbundet verkar för att dessa personer ska få bättre livsvillkor.

Som medlem i Autism- och Aspergerförbundet är du med i en av våra 24 distriktsföreningar, se nedan.

Förbundets hemsida hittar du här.


Autism- och aspergerföreningen i Västernorrland, är en av de 24 distriksföreningarna

Distriktsföreningarna anordnar föreläsningar och kurser för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen. Vi arbetar intressepolitiskt för att förbättra situationen för dessa funktionsnedsatta. Vi ordnar läger och andra aktiviteter för medlemmarna.

Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd genom att bl.a.

  • Sprida information om och öka förståelsen om autism.
  • Verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid.
  • Skapa kontakt mellan personer med autism, närstående och personal
  • Deltaga i det internationella arbetet och följa och ge uppslag till forskning inom området.
  • Följa och ge uppslag till forskning inom området
  • Delta i det internationella arbetet. 

Föreningarna är självständiga juridiska personer med egen styrelse som väljs på distriktsföreningens årsmöte.

VI SES PÅ FACEBOOK

Vi har  en Facebookgrupp Autism Västernorrland. Där kan ni och vi lätt få kontakt och informera om vad som händer.


Distriktsföreningens styrelse 2018

Uppdaterad: 20180813
Ordförande: Solveig Wiberg   070-6120727   solveig@allt3.se
Kassör: Anders Löfgren 0703372905  klappnasskog@gmail.com
Ledamöter:
Rose-Marie Andersson        rose-marie.f.andersson@outlook.com
Annika Aynsley magdalena_67@hotmail.se
Maria Häggblad  maria.haggblad@harnosand.se
Lena Persson  069120407@telia.com
Inger Wiberg inglanar@yahoo.se
Kicki Östensson  kicki.ostensson@gmail.com
LSS-ombud
Anita Edström

070-664 40 43

edstromanita@gmail.com
Brukarrådsrepresentanter
Kicki Östensson, Inger Wiberg
Skolombud
Agnetha Svedberg

073-815 13 16

Maria Häggblad                 maria.haggblad@harnosand.se 

070-369 25 50

Carina Silva   070- 302 23 20

agnethasvedberg0@gmail.com

Distriktsföreningens postgiro :  490 91 45 – 7


Kommungrupperna i Västernorrland
Distriktsföreningarna har kommungrupper. Vi har många kommuner där det finns behov av kommungrupper, men där vi tyvärr ännu inte fått igång någon verksamhet. Om du är intresserad att vara med och bilda en kommungrupp på din hemort är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Kommungruppernas representanter

Uppdaterad: 20170905
Sundsvall
  Linda Törnkvist 073-3140503 l.tornkvist@telia.com        Annika  Aynsley 070 5919090 dmlassistans.annika@gmail.com
Härnösand
Solveig Wiberg
Kicki Östensson
Rose-Marie Andersson
Kramfors
Madeleine Nordin 0730 204353
Ånge
Lena Persson 070-664 91 45 lena.persson65@icloud.com
Örnsköldsvik, Timrå och Sollefteå saknar för närvarande kommunrepresentanter