OM OSS

Autism & Aspergerförbundet

Förbundet bildades 1973. Förbundet hade över 17.000 medlemmar år 2018 fördelade på 24 distrikt. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området.  Förbundet verkar för att dessa personer ska få bättre livsvillkor.

Som medlem i Autism- och Aspergerförbundet är du med i en av våra 24 distriktsföreningar, se nedan.

Förbundets hemsida hittar du här.


Autism- och aspergerföreningen i Västernorrland, är en av de 24 distriksföreningarna

Distriktsföreningarna anordnar föreläsningar och kurser för att sprida kunskap om funktionsnedsättningen. Vi arbetar intressepolitiskt för att förbättra situationen för dessa funktionsnedsatta. Vi ordnar läger och andra aktiviteter för medlemmarna.

Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd genom att bl.a.

  • Sprida information om och öka förståelsen om autism.
  • Verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid.
  • Skapa kontakt mellan personer med autism, närstående och personal
  • Deltaga i det internationella arbetet och följa och ge uppslag till forskning inom området.
  • Följa och ge uppslag till forskning inom området
  • Delta i det internationella arbetet. 

Föreningarna är självständiga juridiska personer med egen styrelse som väljs på distriktsföreningens årsmöte.

VI SES PÅ FACEBOOK

Vi har en Facebookgrupp Autism Västernorrland. Där kan ni och vi lätt få kontakt och informera om vad som händer.


Distriktsföreningens styrelse 2019

Uppdaterad: 20190918
Ordförande: Solveig Wiberg 070 61 207 27 solveig@allt3.se
Kassör: Anders Löfgren 070-3372905 klappnasskog@gmail.com
Ledamöter:
Rose-Marie Andersson rose-marie.f.andersson@outlook.com
Linda Törnkvist lindatornkvist75@gmail.com
Maria Häggblad maria.haggblad@harnosand.se
Lena Persson 069120407@telia.com
Inger Wiberg inglanar@yahoo.se
Kicki Östensson kicki.ostensson@gmail.com
LSS-ombud
Maria Häggblad 073-3692550 maria.haggblad@harnosand.se
Brukarrådsrepresentanter
Kicki Östensson, Inger Wiberg
Skolombud
Agnetha Svedberg 073-815 13 16 agnethasvedberg0@gmail.com
Linda Törnkvist 073-3140503 lindatornkvist75@gmail.com

Distriktsföreningens postgiro :  490 91 45 – 7


Kommungrupperna i Västernorrland
Distriktsföreningarna har kommungrupper. Vi har många kommuner där det finns behov av kommungrupper, men där vi tyvärr ännu inte fått igång någon verksamhet. Om du är intresserad att vara med och bilda en kommungrupp på din hemort är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.

Kommungruppernas representanter

Uppdaterad: 20190918

 

Härnösand  Solveig Wiberg, Rose-Marie Andersson, Solveig Wiberg      Sundsvall  Linda Törnkvist

Kramfors   Linda Stenudd  linda.stenudd@stalldala.com

Ånge

Lena Persson   070-664 91 45 lena.persson65@icloud.com

 

Örnsköldsvik, Timrå och Sollefteå saknar för närvarande kommunrepresentanter