Möte om skolan samt årsmöte 2020 i Autism & Aspergerföreningen i Härnösands kommungrupp

 

Vi träffas onsdagen den 26 februari klockan 18.00 i Gula Villan.

Före årsmötet kommer vi att ha en diskussion om skolan i Härnösand.

Vi är glada att skolnämndens ordförande Monica Fällström, skolchefen Roland Bång   och chefen för elevhälsan Eva Claesson kan komma till oss och informera och diskutera.

De kommer bl.a. att tala om Hemmasittare i Härnösand – Hur man försöker minska antalet hemma sittare och hur man försöker hjälpa de som av olika anledningar inte kan gå till skolan.

De vill gärna ha frågor av er i förväg. Skicka till mig kicki.ostensson@gmail.com så vidarebefordrar jag dem

 

Du får gärna höra av dig med synpunkter på vårt arbete och vad du vill att vi ska jobba med.

Du som är intresserad att vara med i styrelsen kan vända dig till vår valberedning jerryhaggblad@hotmail.com

Vi kommer att bestämma vem som ska få årets pusselbit. Om du har förslag på någon person som betytt mycket för en eller många personer med autism så är vi glada för att du meddelar oss.

Vi kommer att bjuda på smörgåstårta. Hör av dig om det är någon mat som du är känslig för.

Anmäl dig i förväg så vi vet att smörgåstårtan räcker!