OBS! Pulkaåkning den 2 mars inställd pga snöbrist

Vi hade planerat pulkaåkning i Härnösand den 2 mars, men backen har stora fläckar och en stor vattensamling i slutet av backen så vi måste ställa in.