Årsmöte i Härnösands kommungrupp 11 februari

Medlemmar i Härnösand hälsas välkomna till årsmötet den 11 februari i Gula Villan klockan 18. Vi diskuterar mat och autism. Alla intresserade är välkomna!