Årsmöte i Härnösands kommungrupp onsdag den 17 februari

 

Inbjudan till årsmöte i

Autism & Aspergerföreningen i Härnösand 

Onsdagen den 17 februari 2016, kl. 1820

I Gula Villan

(Gula Villan är HSOs lokaler, Hospitalsgatan 21, Härnösand)

Årsmötet inleds med föredrag av

Agneta Svedberg

”Ett bra samarbete i skolan, ger VÅRA barn den bästa förutsättningen att lyckas”

Till föredraget är även de som inte är medlemmar välkomna. Passa på att bjuda med skolpersonal och andra intresserade!

Efter fika följer sen sedvanliga årsmötesförhandlingar för medlemmar

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisorernas berättelse finns att tillgå på årsmötet.

Välkomna!