Föreläsning med Gullvi Helgesdotter 9 feb i Härnösand

Autism & Aspergerföreningen i Härnösand anordnar föreläsning 

Tisdagen den 9 februari, kl 1820

I Olof Högbergssalen (Sambiblioteket i Härnösand) 

Vi är glada att kunna presentera  Gullvi Helgesdotter

Gullvi Helgesdotter är otroligt bra och har hjälpt många med autism och många andra neuropsykiatriska funktionshinder. Gullvi kommer att tala om


”Tydliggörande pedagogik för barn med speciella behov”

Till föredraget är även de som inte är medlemmar välkomna till en kostnad av 100:-

Passa på att bjuda med skolpersonal och andra intresserade!

Alla har mycket att lära av Gullvi!

Anmälan till kicki.ostensson@gmail.com

Ange namn, telefonnummer och att du betalt (alternativt att du är medlem eller har diagnos.) Kostnad 100: – betalas till plusgiro 4909145-7

Gratis för medlemmar i Autism & Aspergerföreningen samt personer som själva har autism/Aspergers syndrom